Pojišťovnictví

banque
banque

S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proto riziku a jeho dopadům je nutné se nějakým způsobem bránit – pojistit. Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika – negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Pojišťovnictví představuje nevýrobní odvětví ekonomiky zabezpečující finační eliminování (vyloučení) negativních důsledků nahodilosti na ekonomickou nebo jinou činnost lidí. Touto činností se zabývají podniky – pojišťovny (zajišťovny), které jsou většinou ve formě a. s.

Hypoteka.org - All rights reserved